ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-03-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:46:14 Edycja elementu informacja Oświadczenie majątkowe. Teraz dostępne w wersji on-line Administrator Systemu
08:44:13 Upublicznienie elementu informacja Oświadczenie majątkowe. Teraz dostępne w wersji on-line Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2017-03-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:43:10 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie - XXV Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 30 marca 2017 roku o godz. 11.00 Administrator Systemu
09:38:47 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie - Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy zwołane na dzień 30 marca 2017 roku o godz. 10.30 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2017-03-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:20:00 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXIV/163/2017 Rady Gminy Kolno z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady na terenie gminy Kolno Administrator Systemu
14:18:32 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXIV/162/2017 Rady Gminy Kolno z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kolno. Administrator Systemu
14:16:10 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Kolno z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kolno na lata 2017-2019. Administrator Systemu
14:11:27 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXIV/160/2017 Rady Gminy Kolno z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kolno do realizacji projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec”, zabezpieczenia środków na realizację projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie do realizacji projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Administrator Systemu
14:04:40 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXIV/159/2017 Rady Gminy Kolno z dnia 10 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Administrator Systemu
14:01:36 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXIV/158/2017 Rady Gminy Kolno z dnia 10 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolno”. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP GMINY KOLNO
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu