ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:45:16 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Kolno z dnia 22.07.2021 r. w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym do Gminnego Zasobu Nieruchomości oraz ustalenia wartości Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-07-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:08:50 Upublicznienie elementu informacja Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2021 Administrator Systemu
16:08:43 Upublicznienie elementu informacja Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 Administrator Systemu
16:08:36 Upublicznienie elementu informacja Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca II kwartału roku 2021 Administrator Systemu
15:51:03 Upublicznienie elementu informacja Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 Administrator Systemu
15:45:59 Upublicznienie elementu informacja Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2021 do końca 2 kwartału roku 2021 Administrator Systemu
15:31:33 Upublicznienie elementu informacja Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2021 Administrator Systemu
15:29:23 Upublicznienie elementu informacja Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2021 Administrator Systemu
15:29:23 Upublicznienie elementu informacja Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2021 Administrator Systemu
15:25:46 Upublicznienie elementu informacja Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2021 Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony