ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP GMINY KOLNO
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2019-12-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:05:09 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 90/2019 Wójta Gminy Kolno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2019 r. Administrator Systemu
10:30:45 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 41/2019 Kierownika Urzędu Gminy Kolno x dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kolno Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2019-12-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:12:08 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XVI/74/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kolno Administrator Systemu
17:09:07 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XVI/73/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kolno na 2020 rok Administrator Systemu
17:06:39 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XVI/72/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kolno na 2020 rok Administrator Systemu
17:04:40 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XVI/71/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2020 r. Administrator Systemu
17:02:17 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XVI/70/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Administrator Systemu
16:57:13 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XVI/69/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania w 2019 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli Administrator Systemu
16:51:56 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XVI/68/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na 2020 rok. Administrator Systemu
16:48:29 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XVI/67/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolno Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony