ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 1683
Drugi poziom 1035
Trzeci poziom 1052
Czwarty poziom 1033

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o gminie 4541
Statut Gminy 2793
Strategia Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026 2663
KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII 2711
Organizacja Urzędu 7681
Kierownictwo Urzędu 8648
Wykaz stanowisk i telefonów 10513
Regulamin organizacyjny Urzędu 1309
Budżet Gminy 3372
Budżet Gminy Kolno na rok 2017 4462
Budżet Gminy Kolno na rok 2018 4621
Sprawozdania Budżetowe 7158
Sprawozdania Finansowe 463
Gmina Kolno 4435
Urząd Gminy Kolno 1224
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 1275
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 1219
Zespół Szkół w Kolnie im. Jana Pawła II 1223
Budżet Gminy Kolno na rok 2019 12163
Sprawozdania Budżetowe 16132
Sprawozdania Finansowe 303
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 925
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 858
Urząd Gminy Kolno 933
Gmina Kolno 3398
Budżet Gminy Kolno na rok 2020 3861
Sprawozdania Budżetowe 7613
Sprawozdania finansowe 40
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 122
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 124
Urząd Gminy Kolno 215
Gmina Kolno 473
Budżet Gminy Kolno na rok 2021 715
Uchwały Budżetowe 425
Sprawozdania budżetowe 752
Raport o stanie gminy 126
Raport za 2020 rok 148
Raport za 2019 rok 135
Raport za 2018 rok 109
Aktualności i informacje 149116
Informacje o sesjach 66809
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1101
Archiwum 527
Nabór 58
Centralna ewidencja emisyjności budynków 113
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 17453
Konkursy i Nabory na stanowiska 38223
Aktualne 11512
W toku 12393
Wyniki 55934
Zamówienia publiczne 87086
Aktualne 74039
W toku 41970
Wyniki 43270
Archiwalne 46364
Wyniki innych postępowań 39292
Plan postępowań 16941
Zapytania ofertowe 82204
PRZETARGI dotyczące GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 54786
Wykazy, ogłoszenia,przetargi 37868
Ochrona Środowiska 13659
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolno na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. 2163
Gospodarka Odpadami 17845
Rejestr informacji o środowisku 1659
Oświadczenia majątkowe 4936
Radni 63364
Kierownictwo Urzędu 15957
Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta 9686
Kierownicy jednostek organizacyjnych 24456
Prezesi Spółek 48
Oświadczenia majątkowe on-line 3116
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 68831
Informacje 3751
Wybory i Referenda 5639
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 2021 159
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym numer 15 2857
Wybory Prezydent RP 28.06.2020 9902
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 2020 8980
Wybory Prezydent RP 10.05.2020 6808
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 12432
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 33232
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 20099
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 10454
Archiwalny BIP 0
Rada Gminy Kolno 9035
Rada Gminy 2014 - 2018 1020
Rada Gminy - kadencja 2014-2018 736
Bogdan Ryszard Adamski 2560
Stefan Bigus 2414
Alicja Grzywaczyk 2251
Marek Wiesław Kośnik 2250
Ewa Lenard-Pawłowska 2471
Krzysztof Koźmiński 2260
Krystyna Krasuska 2302
Cezary Michał Narkiewicz 2240
Elżbieta Nowak 2328
Bernard Redyk 2204
Edward Skoczeń 2407
Emilia Sosnowa 2248
Jan Stańko 2172
Leszek Żółkoś 2132
Agnieszka Włodarska 2149
Komisje Rady Gminy 2014 - 2018 3911
Archiwum Uchwał 674
Dyżury radnych 2864
Rada Gminy 2018 - 2023 1202
Rada Gminy - kadencja 2018 - 2023 527
Paweł Ziółkowski 623
Bogdan Ryszard Adamski 473
Grzegorz Bogusław Bąk 452
Jolanta Białasiewicz 421
Alicja Celej 407
Marcin Czarneta 446
Anna Horzempa 400
Cezary Michał Narkiewicz 511
Krystyna Krasuska 430
Antoni Paweł Kaese 440
Jacek Kamil Kruk 394
Anna Maria Rynkowska 420
Jarosław Stanisław Sękulski 400
Marcin Mariusz Marczak 377
Edward Skoczeń 470
Zapytania i interpelacje radnych 3526
Kluby Radnych 2654
Uchwały Rady Gminy 4508
Uchwały 2018 - 2023 76914
Uchwały 2014 - 2018 75471
Zarządzenia Wójta 96104
Jednostki organizacyjne Gminy Kolno 14623
Instytucje Kultury 729
Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie 15965
Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach 22410
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 15437
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie 15943
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 14695
Sołectwa 7286
Gminna Ewidencja Zabytków 5857
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH 3159
Dzienniki Urzędowe 4935
RODO 11988
DRUKI i FORMULARZE 5054
Urząd Stanu Cywilnego (małżeństwa, narodziny, zgony) 2379
Ewidencja Ludności/ Meldunek/ Rejestr Wyborców 1655
Dowody Osobiste 2133
Obowiązek wojskowy 1612
Działalność Gospodarcza 1779
Podatki-wzory formularzy 5054
Zwrot Podatku Akcyzowego 2087
Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami. 4022
Pomoc Społeczna 1768
Budownictwo 5511
Rolnictwo, Ochrona Środowiska 2908
Konsultacje Społeczne 10501
Ochrona Środowiska 2007
Petycje 13036
Koła łowieckie 19746
Obwieszczenia i komunikaty 18658
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLNO 5983
Transmisje z Sesji Rady Gminy Kolno 21484
Fundusz sołecki 7531
Koordynator do Spraw Dostępności 1270
Fundusz Pracy 349
Zapytania i interpelacje 2106

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 379399
Redakcja biuletynu 1713
Mapa serwisu 1792
Statystyki 1702
Kanały RSS 1525
« powrót do poprzedniej strony