ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 296
Drugi poziom 168
Trzeci poziom 118
Czwarty poziom 135

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o gminie 619
Statut Gminy 170
Strategia Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026 351
KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII 347
Organizacja Urzędu 970
Kierownictwo Urzędu 724
Wykaz stanowisk i telefonów 859
Regulamin organizacyjny Urzędu 173
Budżet Gminy 451
Budżet Gminy Kolno na rok 2017 274
Budżet Gminy Kolno na rok 2018 85
Aktualności i informacje 4544
Informacje o sesjach 1357
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 903
Konkursy i Nabory na stanowiska 4864
Aktualne 1074
W toku 1427
Wyniki 3021
Zamówienia publiczne 7550
Aktualne 6375
W toku 1363
Wyniki 1121
Archiwalne 1168
Wyniki innych postępowań 1009
Plan postępowań 2714
Zapytania ofertowe 9974
PRZETARGI dotyczące GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 5456
Wykazy, ogłoszenia 4921
Ochrona Środowiska 664
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolno na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. 87
Gospodarka Odpadami 501
Rejestr informacji o środowisku 311
Oświadczenia majątkowe 630
Radni 2223
Kierownictwo Urzędu 745
Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta 620
Kierownicy jednostek organizacyjnych 1092
Oświadczenia majątkowe on-line 364
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1609
Wybory i Referenda 550
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 1868
Archiwalny BIP 0
Rada Gminy Kolno 653
Rada Gminy 2014 - 2018 206
Rada Gminy - kadencja 2014-2018 170
Bogdan Ryszard Adamski 262
Stefan Bigus 243
Alicja Grzywaczyk 202
Marek Wiesław Kośnik 254
Ewa Lenard-Pawłowska 269
Krzysztof Koźmiński 225
Krystyna Krasuska 184
Cezary Michał Narkiewicz 206
Elżbieta Nowak 236
Bernard Redyk 181
Edward Skoczeń 254
Emilia Sosnowa 192
Jan Stańko 191
Leszek Żółkoś 191
Agnieszka Włodarska 177
Komisje Rady Gminy 2014 - 2018 409
Archiwum Uchwał 91
Dyżury radnych 359
Uchwały Rady Gminy 477
Uchwały 2014 - 2018 2667
Zarządzenia Wójta 1305
Jednostki organizacyjne Gminy Kolno 2822
Instytucje Kultury 109
Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie z filią w Bęsi pn. "Centrum Kultury w Bęsi" 2405
Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzbą w Lutrach 2407
Zespół Szkół w Kolnie im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa w Kolnie z filią w Bęsi oraz Gimnazjum 2398
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie 2436
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 2426
Sołectwa 351
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH 445
Dzienniki Urzędowe 441
Gminna Ewidencja Zabytków 811
Petycje 840
DRUKI i FORMULARZE 204
Urząd Stanu Cywilnego (małżeństwa, narodziny, zgony) 50
Ewidencja Ludności/ Meldunek/ Rejestr Wyborców 50
Dowody Osobiste 73
Obowiązek wojskowy 32
Działalność Gospodarcza 38
Podatki-wzory formularzy 102
Zwrot Podatku Akcyzowego 33
Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami. 173
Pomoc Społeczna 53
Budownictwo 136
Konsultacje Społeczne 190
Ochrona Środowiska 138

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 10618
Redakcja biuletynu 278
Mapa serwisu 244
Statystyki 216
Kanały RSS 202

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP GMINY KOLNO