ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 495
Drugi poziom 294
Trzeci poziom 265
Czwarty poziom 271

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o gminie 960
Statut Gminy 407
Strategia Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026 599
KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII 782
Organizacja Urzędu 1451
Kierownictwo Urzędu 1356
Wykaz stanowisk i telefonów 1381
Regulamin organizacyjny Urzędu 281
Budżet Gminy 712
Budżet Gminy Kolno na rok 2017 406
Budżet Gminy Kolno na rok 2018 401
Aktualności i informacje 10959
Informacje o sesjach 3612
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 2622
Konkursy i Nabory na stanowiska 6954
Aktualne 1536
W toku 1985
Wyniki 6326
Zamówienia publiczne 12836
Aktualne 11040
W toku 3264
Wyniki 2863
Archiwalne 2989
Wyniki innych postępowań 2709
Plan postępowań 4127
Zapytania ofertowe 16301
PRZETARGI dotyczące GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 10308
Wykazy, ogłoszenia 8208
Ochrona Środowiska 1380
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolno na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. 346
Gospodarka Odpadami 938
Rejestr informacji o środowisku 463
Oświadczenia majątkowe 939
Radni 4628
Kierownictwo Urzędu 1446
Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta 1310
Kierownicy jednostek organizacyjnych 2204
Oświadczenia majątkowe on-line 668
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 6232
Wybory i Referenda 957
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 3473
Archiwalny BIP 0
Rada Gminy Kolno 1172
Rada Gminy 2014 - 2018 300
Rada Gminy - kadencja 2014-2018 265
Bogdan Ryszard Adamski 609
Stefan Bigus 523
Alicja Grzywaczyk 424
Marek Wiesław Kośnik 529
Ewa Lenard-Pawłowska 589
Krzysztof Koźmiński 560
Krystyna Krasuska 470
Cezary Michał Narkiewicz 450
Elżbieta Nowak 519
Bernard Redyk 413
Edward Skoczeń 546
Emilia Sosnowa 448
Jan Stańko 424
Leszek Żółkoś 370
Agnieszka Włodarska 454
Komisje Rady Gminy 2014 - 2018 937
Archiwum Uchwał 176
Dyżury radnych 647
Uchwały Rady Gminy 739
Uchwały 2014 - 2018 8427
Zarządzenia Wójta 2933
Jednostki organizacyjne Gminy Kolno 4052
Instytucje Kultury 198
Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie 3497
Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzbą w Lutrach 3511
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 3483
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie 3541
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 3495
Sołectwa 746
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH 809
Dzienniki Urzędowe 968
Gminna Ewidencja Zabytków 1483
Petycje 1809
DRUKI i FORMULARZE 472
Urząd Stanu Cywilnego (małżeństwa, narodziny, zgony) 112
Ewidencja Ludności/ Meldunek/ Rejestr Wyborców 132
Dowody Osobiste 198
Obowiązek wojskowy 100
Działalność Gospodarcza 106
Podatki-wzory formularzy 407
Zwrot Podatku Akcyzowego 149
Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami. 459
Pomoc Społeczna 165
Budownictwo 514
RODO 30
Konsultacje Społeczne 734
Ochrona Środowiska 335

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 29232
Redakcja biuletynu 471
Mapa serwisu 445
Statystyki 427
Kanały RSS 392

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP GMINY KOLNO