ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 247
Drugi poziom 131
Trzeci poziom 89
Czwarty poziom 96

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o gminie 504
Statut Gminy 111
Strategia Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026 273
KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII 207
Organizacja Urzędu 811
Kierownictwo Urzędu 550
Wykaz stanowisk i telefonów 695
Regulamin organizacyjny Urzędu 142
Budżet Gminy 356
Budżet Gminy Kolno na rok 2017 233
Aktualności i informacje 3174
Informacje o sesjach 817
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 389
Konkursy i Nabory na stanowiska 3557
Aktualne 845
W toku 1030
Wyniki 2152
Zamówienia publiczne 6434
Aktualne 4828
W toku 1064
Wyniki 870
Archiwalne 853
Wyniki innych postępowań 701
Plan postępowań 2249
Zapytania ofertowe 6937
PRZETARGI dotyczące GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 4169
Wykazy, ogłoszenia 3803
Ochrona Środowiska 470
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolno na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. 6
Gospodarka Odpadami 357
Rejestr informacji o środowisku 266
Oświadczenia majątkowe 564
Radni 1396
Kierownictwo Urzędu 533
Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta 369
Kierownicy jednostek organizacyjnych 704
Oświadczenia majątkowe on-line 277
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1025
Wybory i Referenda 444
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 1559
Archiwalny BIP 0
Rada Gminy Kolno 506
Rada Gminy 2014 - 2018 174
Rada Gminy - kadencja 2014-2018 144
Bogdan Ryszard Adamski 166
Stefan Bigus 148
Alicja Grzywaczyk 145
Marek Wiesław Kośnik 163
Ewa Lenard-Pawłowska 152
Krzysztof Koźmiński 132
Krystyna Krasuska 121
Cezary Michał Narkiewicz 141
Elżbieta Nowak 146
Bernard Redyk 128
Edward Skoczeń 149
Emilia Sosnowa 143
Jan Stańko 130
Leszek Żółkoś 137
Agnieszka Włodarska 102
Komisje Rady Gminy 2014 - 2018 287
Archiwum Uchwał 68
Dyżury radnych 257
Uchwały Rady Gminy 366
Uchwały 2014 - 2018 1891
Zarządzenia Wójta 920
Jednostki organizacyjne Gminy Kolno 2349
Instytucje Kultury 81
Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie z filią w Bęsi pn. "Centrum Kultury w Bęsi" 1991
Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzbą w Lutrach 2021
Zespół Szkół w Kolnie im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa w Kolnie z filią w Bęsi oraz Gimnazjum 1984
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie 2030
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 2015
Sołectwa 289
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH 349
Dzienniki Urzędowe 291
Gminna Ewidencja Zabytków 603
Petycje 533
DRUKI i FORMULARZE 91
Urząd Stanu Cywilnego (małżeństwa, narodziny, zgony) 23
Ewidencja Ludności/ Meldunek/ Rejestr Wyborców 21
Dowody Osobiste 30
Obowiązek wojskowy 19
Działalność Gospodarcza 20
Podatki-wzory formularzy 27
Zwrot Podatku Akcyzowego 20
Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami. 74
Pomoc Społeczna 18
Budownictwo 49
Konsultacje Społeczne 74
Ochrona Środowiska 86

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 6938
Redakcja biuletynu 230
Mapa serwisu 183
Statystyki 156
Kanały RSS 157

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP GMINY KOLNO