ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-10-26 2017-11-10 10:30:00 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi gm. Kolno unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.5 MiB)
 • SIWZ z załącznikami 3-9 (PDF, 2.2 MiB)
 • Szacunkowe_zestawienie_kosztow_zalacznik_nr_1 (PDF, 403.5 KiB)
 • Program_funkcjonalno_uzytkowy_zalacznik_nr_2 (PDF, 5.9 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 233.4 KiB)
2 2017-10-10 2017-10-25 10:30:00 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi gm. Kolno unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.5 MiB)
 • SIWZ z załącznikami 3-9 (PDF, 2.7 MiB)
 • Szacunkowe_zestawienie_kosztow zalacznik_nr_1 (PDF, 403.5 KiB)
 • Program_funkcjonalno_uzytkowy zalacznik_nr_2 (PDF, 5.9 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 336.2 KiB)
3 2017-08-24 2017-09-08 10:30:00 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 19.4 MiB)
 • SIWZ z załącznikami 3-9) (PDF, 19.7 MiB)
 • Szacunkowe_zestawienie_kosztow zalacznik_nr_1 (PDF, 403.5 KiB)
 • Program_funkcjonalno_uzytkowy zalacznik_nr_2 (PDF, 5.9 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 126.8 KiB)
4 2017-08-07 2017-08-22 10:30:00 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi gm. Kolno unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7 MiB)
 • SIWZ z załącznikami 3-9 (PDF, 2.3 MiB)
 • Szacunkowe_zestawienie_kosztow zalacznik_nr_1 (PDF, 403.5 KiB)
 • Program_funkcjonalno_uzytkowy zalacznik_nr_2 (PDF, 5.9 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 322.5 KiB)
5 2017-08-02 2017-08-17 10:30:00 Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Bęsia, gm. Kolno rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie nr 562525-N-2017 z dnia 2017-08-02 r. (PDF, 6.8 MiB)
 • SIWZ z załącznikami - nr 4 - 10 (PDF, 7.2 MiB)
 • 1 Projekt Budowlany - zał. nr 1 (PDF, 18.9 MiB)
 • 2 Specyfikacje techniczne - zał. nr 2 (PDF, 9.6 MiB)
 • 3 Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót - zał. nr 3 (PDF, 680.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 377.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 476.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 426.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.4 MiB)
6 2017-07-27 2017-08-07 10:30:00 Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 689.466,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2017 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie nr 559380-N-2017 z dnia 2017-07-27 r. (PDF, 6.8 MiB)
 • SIWZ z załącznikami 1,2,3 (PDF, 3.3 MiB)
 • zał. 4. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (PDF, 349.4 KiB)
 • zał. 4. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kwartła 2017r (PDF, 261.7 KiB)
 • zał. 4. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2017 r (PDF, 91.9 KiB)
 • zał. 5. Uchwała RIO z dnia 22_11_2016 r w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 r (PDF, 655.4 KiB)
 • zał. 6. Uchwała RIO z dnia 22_11_2016 r w sprawie opini o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026 (PDF, 753 KiB)
 • zał. 7. Uchwała Nr XXII_136_2016 Rady Gminy Kolno w sprawie budżetu gminy na 2017 r (PDF, 4.3 MiB)
 • zał. 8. Uchwała Nr XXII_135_2016 Rady Gminy Kolno w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2017-2026 r (PDF, 5.4 MiB)
 • zał. 9. Uchwała Nr XXVII_177_2017 Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r (PDF, 1.6 MiB)
 • zał. 10. Uchwała Nr XXVII_176_2017 Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026 (PDF, 4.3 MiB)
 • zał. 11. Zarządzenie Nr 45_2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2017 r (PDF, 469.4 KiB)
 • zał. 12. Uchwała RIO z dnia 10_07_2017 r w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty przez gminę kredytu (PDF, 1.3 MiB)
 • zał. 13. Uchwała RIO z dnia 21_02_2017 r w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu gminy na 2017 r (PDF, 782.3 KiB)
 • zał. 14. Uchwała RIO z dnia 21_02_2017 r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy na 2017 r (PDF, 675.2 KiB)
 • zał. 15. Zarządzenie Nr 22_2017 wykonanie budżetu za 2016 (PDF, 3 MiB)
 • GO.271.4.2017 - zał. 1-3. forma edytowana (DOC, 132 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 150.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 219.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 395.8 KiB)
7 2017-07-07 2017-07-24 10:30:00 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno poprzez budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.5 MiB)
 • SIWZ (z załącznikami 3-9) (PDF, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 Przedmiar robót (PDF, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 2.1 Projekt sieci wodociągowej z przyłączami dla zabudowy kolonijnej (PDF, 55.7 MiB)
 • Załącznik nr 2.2 Projekt budowlany (PDF, 8.2 MiB)
 • OPERAT WODNO-PRAWNY NA PRZEKROCZENIE RZEK (PDF, 4.5 MiB)
 • Kolno operat S1 (PDF, 237.8 KiB)
 • Kolno operat S2 (PDF, 214 KiB)
 • Kolno operat S3 (PDF, 254.5 KiB)
 • Kolno operat S4 (PDF, 312.5 KiB)
 • S-5 rzeka skrzyzowanie (PDF, 242 KiB)
 • S-6.dwg rzeka skrzyzowanie (PDF, 300 KiB)
 • S-7 skrzyzowanie z rzeka (PDF, 210.6 KiB)
 • S-8 rzeka Ryn (PDF, 333.1 KiB)
 • Załącznik 10 Ogólna i szczegółowa specyfikacja techniczna 27.12.12 (PDF, 324.5 KiB)
 • Zał. 3,4,5,6,8,9 - Budowa sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej (DOC, 133.5 KiB)
 • Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 11.07.2017 r.) (PDF, 321 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert GO.271.3.2017 (PDF, 423.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 295.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.3 MiB)
8 2017-07-07 2017-07-24 10:30:00 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi gm. Kolno unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 17 MiB)
 • SIWZ (z załącznikami 3-9) (PDF, 19.5 MiB)
 • Szacunkowe zestawienie kosztów (załącznik nr 1) (PDF, 403.5 KiB)
 • Program funkcjonalno użytkowy (załącznik nr 2) (PDF, 5.9 MiB)
 • Zał. 3,4,5,6,8,9 - Przebudowa oczyszczaloni ścieków w Bęsi (DOC, 134 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania GO.271.2.2017-1 (PDF, 141.1 KiB)
9 2017-03-02 2017-03-10 10:00:00 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolno rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 272.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (oraz załączniki od 1 do 5) (PDF, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr. 6 Projekt Umowy (PDF, 8.6 MiB)
 • Załącznik nr. 7 Wykaz nieruchomości Gminy Kolno (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (do pobrania w PDF) (PDF, 205.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 671.8 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP GMINY KOLNO
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu