ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-05-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-24 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola samorządowego w Kolnie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 99.3 KiB)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 31.6 KiB)
 • SWZ (DOCX, 107.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - oferta wykonawcy (DOCX, 22.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 2a do SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz robót budowlanych (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz osób (1) (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt umowy na budowę przedszkola samorządowego w Kolnie (DOCX, 72.3 KiB)
 • Załącznik nr 7,8,9 do SWZ - Projekt budowlany+STWiORB+przedmiar (ZIP, 29.9 MiB)