ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP GMINY KOLNO
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno
Urząd Gminy Kolno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kolno.
 • Data publikacji strony internetowej: 2018-02-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-09
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formatach: .pdf, .doc i inne) są dostępne cyfrowo, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych;
 • Po powiększeniu widoku strony do 200% nie widać całości informacji ze strony;
 • Nie wszystkie tabele posiadają podpisy;
 • Nie wszystkie opisy odnośników w wystarczający sposób informują o treściach do których kierują.
Wyłączenia
 • Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu;
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-04
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Harań.
 • E-mail:
 • Telefon: 897163267
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Kolno
 • Adres: Kolno 33, 11-311 Kolno, woj. warmińsko-mazurskie
 • E-mail:
 • Telefon: 897163267
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Siedziba Urzędu Gminy Kolno: Kolno 33, 11-311 Kolno
 • biura zlokalizowane są na parterze i I piętrze budynku Urzędu;
 • do drzwi wejściowych budynku prowadzą zewnętrzne schody - brak podjazdu dla osób na wózkach;
 • przy drzwiach wejściowych jest dzwonek;
 • brak recepcji;
 • brak windy;
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością;
 • przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością;
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego;
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kolno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Pawlikowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-30 10:00:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Pawlikowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-30 10:01:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Wilamowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-04 12:12:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1575 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »