ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Uchwała Nr LIII/279/2022 Rady Gminy Kolno z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2022 – 2036

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-10-03 14:59:52 przez Jan Wilamowski

Akapit nr - brak tytułu

Wykaz imienny głosowania:

Załączniki