ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:27:17 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji nr 292/1 o powierzchni 0,67 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1B/00015340/3 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarządzenie nr 94/2021 Wójta Gminy Kolno z dnia 10.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia komisji przetargowej Sławomir Pawlikowski

Zmiany z dnia: 2022-01-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:11:18 Upublicznienie elementu informacja Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kolno Sławomir Pawlikowski
14:18:43 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr XLV/223/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kolno - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwała Nr XLV/223/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kolno. Sławomir Pawlikowski
14:16:37 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Uchwała Nr XLV/223/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kolno. - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwała Nr XLV/223/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kolno. Sławomir Pawlikowski

Zmiany z dnia: 2022-01-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:49:27 Upublicznienie elementu informacja Wykaz stanowisk w Urzędzie Gminy Kolno Sławomir Pawlikowski
15:48:58 Deaktywacja elementu informacja Wykaz stanowisk w Urzędzie Gminy Kolno Sławomir Pawlikowski
15:47:57 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 596 od km 7+547 do km 7+637 wraz z częściową rozbiórką istniejącego przepustu, budową nowego przepustu, przebudową skrzyżowania i budową zatoki autobusowej na działce o nr ew. 17, 42/1, 42/2, 111, 112, 267 w obrębie Kabiny, gmina Kolno” Sławomir Pawlikowski
09:03:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz imienny głosowania radnych Rady Gminy Kolno, Uchwała Rady Gminy zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2022 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwała Nr XLVI/229/ 2022 Rady Gminy Kolno z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2022 r. Sławomir Pawlikowski
09:02:28 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Wykaz imienny głosowania radnych Rady Gminy Kolno, Uchwała Rady Gminy w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2022 rok. - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwała Nr XLVI/229/ 2022 Rady Gminy Kolno z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2022 r. Sławomir Pawlikowski

Zmiany z dnia: 2022-01-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:11:00 Upublicznienie elementu informacja Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2022 roku w Gminie Kolno Sławomir Pawlikowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony