ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-02-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:58:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Charakterystyka RG.6220.2.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kolno- zawiadomienie stron postępowania oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa Farmy Fotowoltaicznej Górkowo o mocy do 12 MW realizowanej na działkach o nr ewid. Ilona Borkowska
14:57:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Decyzja RG.6220.2.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kolno- zawiadomienie stron postępowania oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa Farmy Fotowoltaicznej Górkowo o mocy do 12 MW realizowanej na działkach o nr ewid. Ilona Borkowska
14:56:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Wójta Gminy Kolno z dnia 03.02.2023 r. znak RG.6220.2.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kolno- zawiadomienie stron postępowania oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa Farmy Fotowoltaicznej Górkowo o mocy do 12 MW realizowanej na działkach o nr ewid. Ilona Borkowska
14:55:12 Upublicznienie elementu informacja "Obwieszczenie Wójta Gminy Kolno- zawiadomienie stron postępowania oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa Farmy Fotowoltaicznej Górkowo o mocy do 12 MW realizowanej na działkach o nr ewid.: 27/7, 27/5, 23/2 obręb Górkowo, gmina Kolno powiat olsztyński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z magazynem energii." Ilona Borkowska
14:24:48 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Wójta Gminy Kolno z dnia 02.02.2023 r.o konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kolno na 2023 rok” Sławomir Pawlikowski

Zmiany z dnia: 2023-02-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:38:41 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE - Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa WĄGSTY w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2023 r. Sławomir Pawlikowski
14:06:29 Edycja elementu informacja RADA GMINY KOLNO Sławomir Pawlikowski

Zmiany z dnia: 2023-02-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:22:45 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Kolno z dnia 1.02.2023 r. o otrzymanych opiniach i zgromadzonym materiale dowodowym- Budowa Elektrowni Słonecznej „Kolno” o mocy łącznej do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gmina Kolno” na działce nr 216 obręb Kolno gmina Kolno Sławomir Pawlikowski
12:37:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o treści złożonych ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadania pn. Sławomir Pawlikowski
11:20:25 Upublicznienie uniewaznienia elementu wakaty - ogłoszenie 17.01.2023 Sławomir Pawlikowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony