ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-10-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:02:03 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr LIII/281/2022 Rady Gminy Kolno z dnia 27 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, i specjalistów dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolno Jan Wilamowski
14:59:56 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr LIII/280/2022 Rady Gminy Kolno z dnia 27 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2022 r. Jan Wilamowski
14:59:52 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr LIII/279/2022 Rady Gminy Kolno z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2022 – 2036 Jan Wilamowski

Zmiany z dnia: 2022-09-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:00:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Deklaracja budynki mieszkalne - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja o sposobie składania deklaracji Jan Wilamowski
15:00:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Deklaracja budynki niemieszkalne - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja o sposobie składania deklaracji Jan Wilamowski
14:59:29 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Deklaracja budynki mieszkalne - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja o sposobie składania deklaracji Jan Wilamowski
14:59:29 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Deklaracja budynki niemieszkalne - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja o sposobie składania deklaracji Jan Wilamowski
14:28:51 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Kolno z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2022 r. Jan Wilamowski

Zmiany z dnia: 2022-09-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:46:14 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe - „Dostawa węgla, pelletu drzewnego oraz ekogroszku do obiektów administrowanych przez gminę Kolno w sezonie grzewczym 2022 – 2023” Jan Wilamowski
10:50:15 Edycja elementu informacja Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Kolno z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru zgłoszenia do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m³/dobę w ramach zwykłego korzystania z wód. Jan Wilamowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony