ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:51:11 Upublicznienie elementu informacja Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku Sławomir Pawlikowski
12:47:32 Upublicznienie elementu informacja Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy: od początku roku 2022 do końca 1 kwartału roku 2022 Sławomir Pawlikowski

Zmiany z dnia: 2022-06-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:42:48 Upublicznienie elementu informacja Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Kolno Jan Wilamowski
09:31:51 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Kolno z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Kolnie Jan Wilamowski

Zmiany z dnia: 2022-06-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:25:43 Upublicznienie elementu informacja Wykaz firm posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kolno Jan Wilamowski
14:24:36 Zmiana statusu elementu informacja Wykaz firm posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kolno - status archiwalny Jan Wilamowski
14:00:42 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Kolno o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jan Wilamowski
11:36:54 Edycja elementu informacja Wykaz stanowisk w Urzędzie Gminy Kolno Jan Wilamowski
10:18:41 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Kolno w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Jan Wilamowski

Zmiany z dnia: 2022-06-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:29:29 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr LI/267/2022 Rady Gminy Kolno z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej w celu sprawdzenia dokumentów dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 i 2022 r. Jan Wilamowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony