ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 1885
Drugi poziom 1166
Trzeci poziom 1196
Czwarty poziom 1181

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o gminie 5153
Statut Gminy 3234
Strategia Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026 3078
KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII 3075
Organizacja Urzędu 8733
Kierownictwo Urzędu 10199
Wykaz stanowisk i telefonów 12927
Regulamin organizacyjny Urzędu 1481
Budżet Gminy 3744
Budżet Gminy Kolno na rok 2017 5299
Budżet Gminy Kolno na rok 2018 5560
Sprawozdania Budżetowe 8835
Sprawozdania Finansowe 560
Gmina Kolno 5604
Urząd Gminy Kolno 1522
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 1560
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 1521
Zespół Szkół w Kolnie im. Jana Pawła II 1517
Budżet Gminy Kolno na rok 2019 15341
Sprawozdania Budżetowe 20892
Sprawozdania Finansowe 385
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 1265
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 1156
Urząd Gminy Kolno 1231
Gmina Kolno 4565
Budżet Gminy Kolno na rok 2020 5475
Sprawozdania Budżetowe 12054
Sprawozdania finansowe 116
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 381
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 396
Urząd Gminy Kolno 644
Gmina Kolno 1409
Budżet Gminy Kolno na rok 2021 1343
Uchwały Budżetowe 812
Sprawozdania budżetowe 3994
Budżet Gminy Kolno na rok 2022 198
Raport o stanie gminy 390
Raport za 2020 rok 484
Raport za 2019 rok 519
Raport za 2018 rok 432
Aktualności i informacje 200917
Informacje o sesjach 90580
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 2064
Archiwum 1222
Nabór 550
Centralna ewidencja emisyjności budynków 930
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 20224
Konkursy i Nabory na stanowiska 44087
Aktualne 14525
W toku 15289
Wyniki 71518
Zamówienia publiczne 105516
Aktualne 89350
W toku 55003
Wyniki 56469
Archiwalne 60315
Wyniki innych postępowań 51922
Plan postępowań 19191
Zapytania ofertowe 99309
PRZETARGI dotyczące GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 62979
Wykazy, ogłoszenia,przetargi 46289
Ochrona Środowiska 17536
Gospodarka Odpadami 23636
Gospodarka Wodno-Ściekowa 242
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolno na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. 2520
Rejestr informacji o środowisku 1911
Oświadczenia majątkowe 5391
Radni 82204
Kierownictwo Urzędu 20472
Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta 11738
Kierownicy jednostek organizacyjnych 31392
Prezesi Spółek 417
Oświadczenia majątkowe on-line 3519
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 80670
Informacje 4646
Wybory i Referenda 6338
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 2021 385
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym numer 15 7126
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym numer 11 778
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym numer 8 671
Wybory Prezydent RP 28.06.2020 13816
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 2020 11989
Wybory Prezydent RP 10.05.2020 8982
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 16161
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 41233
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 23920
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 13286
Archiwalny BIP 0
Rada Gminy Kolno 10803
Rada Gminy 2014 - 2018 1118
Rada Gminy - kadencja 2014-2018 811
Bogdan Ryszard Adamski 3025
Stefan Bigus 2856
Alicja Grzywaczyk 2657
Marek Wiesław Kośnik 2620
Ewa Lenard-Pawłowska 2856
Krzysztof Koźmiński 2616
Krystyna Krasuska 2663
Cezary Michał Narkiewicz 2603
Elżbieta Nowak 2752
Bernard Redyk 2587
Edward Skoczeń 2809
Emilia Sosnowa 2609
Jan Stańko 2522
Leszek Żółkoś 2502
Agnieszka Włodarska 2498
Komisje Rady Gminy 2014 - 2018 4558
Archiwum Uchwał 746
Dyżury radnych 3245
Rada Gminy 2018 - 2023 1384
Rada Gminy - kadencja 2018 - 2023 624
Paweł Ziółkowski 746
Bogdan Ryszard Adamski 567
Grzegorz Bogusław Bąk 552
Jolanta Białasiewicz 491
Alicja Celej 483
Marcin Czarneta 549
Anna Horzempa 478
Cezary Michał Narkiewicz 646
Krystyna Krasuska 513
Antoni Paweł Kaese 558
Jacek Kamil Kruk 469
Agnieszka Jeziorek 523
Jarosław Stanisław Sękulski 481
Marcin Mariusz Marczak 457
Edward Skoczeń 576
Zapytania i interpelacje radnych 4497
Kluby Radnych 3353
Uchwały Rady Gminy 5341
Uchwały 2018 - 2023 111803
Uchwały 2014 - 2018 93329
Zarządzenia Wójta 134076
Jednostki organizacyjne Gminy Kolno 15139
Instytucje Kultury 807
Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie 17303
Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach 23231
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 16489
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie 17407
Przedszkole Samorządowe w Kolnie 15724
Sołectwa 8835
Gminna Ewidencja Zabytków 6629
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH 3554
Dzienniki Urzędowe 5721
RODO 14218
DRUKI i FORMULARZE 5987
Urząd Stanu Cywilnego (małżeństwa, narodziny, zgony) 2911
Ewidencja Ludności/ Meldunek/ Rejestr Wyborców 1979
Dowody Osobiste 2594
Obowiązek wojskowy 1908
Działalność Gospodarcza 2109
Podatki-wzory formularzy 6085
Zwrot Podatku Akcyzowego 2489
Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami. 4854
Pomoc Społeczna 2131
Budownictwo 6702
Rolnictwo, Ochrona Środowiska 4210
Konsultacje Społeczne 13206
Ochrona Środowiska 2303
Petycje 15621
Koła łowieckie 26081
Obwieszczenia i komunikaty 26884
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLNO 7350
Transmisje z Sesji Rady Gminy Kolno 25157
Fundusz sołecki 9899
Koordynator do Spraw Dostępności 2143
Fundusz Pracy 825
Zapytania i interpelacje 3622

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 487687
Redakcja biuletynu 1938
Mapa serwisu 2287
Statystyki 1886
Kanały RSS 1699
« powrót do poprzedniej strony