ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 696

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o Gminie 6118
Statut Gminy 4018
Strategia Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026 3671
KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII 3615
Budżet Gminy 4274
Budżet Gminy Kolno na rok 2017 6416
Budżet Gminy Kolno na rok 2018 6834
Sprawozdania Budżetowe 10892
Sprawozdania Finansowe 702
Gmina Kolno 7332
Urząd Gminy Kolno 1944
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 1986
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 1968
Zespół Szkół w Kolnie im. Jana Pawła II 1975
Budżet Gminy Kolno na rok 2019 19253
Sprawozdania Budżetowe 26378
Sprawozdania Finansowe 519
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 1767
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 1585
Urząd Gminy Kolno 1674
Gmina Kolno 6311
Budżet Gminy Kolno na rok 2020 7457
Sprawozdania Budżetowe 17361
Sprawozdania finansowe 255
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 814
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 818
Urząd Gminy Kolno 1292
Gmina Kolno 2836
Budżet Gminy Kolno na rok 2021 2249
Uchwały Budżetowe 1312
Sprawozdania budżetowe 12003
Sprawozdanie z wykonania budżetu 407
Sprawozdania finansowe 79
Przedszkole Samorządowe w Kolnie 202
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 199
Urząd Gminy Kolno 351
Gmina Kolno 717
Budżet Gminy Kolno na rok 2022 1434
Sprawozdania Budżetowe 1426
Raport o stanie Gminy 855
Raport za 2021 rok 385
Raport za 2020 rok 1004
Raport za 2019 rok 1069
Raport za 2018 rok 940
Jednostki organizacyjne Gminy Kolno 15663
Instytucje Kultury 963
Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie 18694
Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach 23950
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 17700
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie 19607
Przedszkole Samorządowe w Kolnie 16820
Organizacja Urzędu Gminy 10269
Kierownictwo Urzędu 12403
Wykaz stanowisk i telefonów 16546
Regulamin organizacyjny Urzędu 1693
Oświadczenia majątkowe 6096
Radni 106563
Kierownictwo Urzędu 26580
Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta 14646
Kierownicy jednostek organizacyjnych 40556
Prezesi Spółek 1118
Oświadczenia majątkowe on-line 4117
Aktualności i informacje 268671
Informacje o sesjach 122191
Obwieszczenia i komunikaty 40940
Konsultacje społeczne 17719
Ochrona Środowiska 2719
Petycje 20458
Zapytania i interpelacje 7427
Konkursy i nabory na stanowiska 53085
Aktualne 19291
W toku 19594
Wyniki 91375
Zamówienia publiczne 128158
Aktualne 107409
W toku 70567
Wyniki 71353
Archiwalne 76679
Wyniki innych postępowań 66560
Plan postępowań 22296
Zapytania ofertowe 112251
Gospodarka nieruchomościami 72488
Ogłoszenia 55305
Wykazy 1308
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 24122
Zagospodarowanie przestrzenne 214
Bieżące informacje 81
Dane przestrzenne dla aktów planistycznych 91
MPZP 86
Przystąpienie 74
Uchwalenie 74
Studium uwarunkowań 601
Przystąpienie 55
Uchwalenie 70
Gminna Ewidencja Zabytków 7808
Wybory i Referenda 7252
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 2021 656
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym numer 15 12112
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym numer 11 5676
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym numer 8 5188
Wybory Prezydent RP 28.06.2020 18709
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 2020 15562
Wybory Prezydent RP 10.05.2020 11818
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 20903
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 50777
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 28474
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 16818
Rada Gminy Kolno 13610
Rada Gminy 2014 - 2018 1279
Rada Gminy - kadencja 2014-2018 941
Bogdan Ryszard Adamski 3633
Stefan Bigus 3455
Alicja Grzywaczyk 3207
Marek Wiesław Kośnik 3130
Ewa Lenard-Pawłowska 3394
Krzysztof Koźmiński 3094
Krystyna Krasuska 3149
Cezary Michał Narkiewicz 3098
Elżbieta Nowak 3393
Bernard Redyk 3152
Edward Skoczeń 3374
Emilia Sosnowa 3139
Jan Stańko 3079
Leszek Żółkoś 3027
Agnieszka Włodarska 2993
Komisje Rady Gminy 2014 - 2018 5391
Archiwum Uchwał 881
Dyżury radnych 3541
Rada Gminy 2018 - 2023 1663
Rada Gminy - kadencja 2018 - 2023 759
Bogdan Ryszard Adamski 696
Grzegorz Bogusław Bąk 680
Jolanta Białasiewicz 626
Alicja Celej 621
Marcin Czarneta 705
Anna Horzempa 620
Agnieszka Jeziorek 683
Antoni Paweł Kaese 696
Marek Kośnik 636
Krystyna Krasuska 649
Jacek Kamil Kruk 599
Marcin Mariusz Marczak 583
Edward Skoczeń 711
Ewa Maria Šrajerová 837
Paweł Ziółkowski 914
Zapytania i interpelacje radnych 5739
Kluby Radnych 4337
Transmisje z Sesji Rady Gminy Kolno 29319
Uchwały Rady Gminy 6239
Uchwały 2018 - 2023 157569
Uchwały 2014 - 2018 112237
Zarządzenia Wójta 182083
Sołectwa 11204
Fundusz sołecki 13716
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 95307
Informacje 5813
Ochrona Środowiska 23871
Gospodarka Odpadami 34838
Gospodarka Wodno-Ściekowa 874
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolno na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. 2966
Rejestr informacji o środowisku 2240
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 2420
Koła łowieckie 34811
Koordynator do Spraw Dostępności 3497
RODO 17501
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH 4151
DRUKI i FORMULARZE 7194
Urząd Stanu Cywilnego (małżeństwa, narodziny, zgony) 3608
Ewidencja Ludności/ Meldunek/ Rejestr Wyborców 2481
Dowody Osobiste 3193
Obowiązek wojskowy 2370
Działalność Gospodarcza 2612
Podatki-wzory formularzy 7391
Zwrot Podatku Akcyzowego 3193
Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami. 6470
Pomoc Społeczna 2708
Budownictwo 8634
Rolnictwo, Ochrona Środowiska 5963
Dzienniki Urzędowe 6870
Fundusz Pracy 1615
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 3534
Archiwum 2295
Nabór 1255
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 625510
Redakcja biuletynu 2274
Mapa serwisu 3019
Statystyki 2197
Kanały RSS 1995
« powrót do poprzedniej strony