ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 341

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o Gminie 5713
Statut Gminy 3711
Strategia Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026 3428
KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII 3361
Budżet Gminy 4066
Budżet Gminy Kolno na rok 2017 5892
Budżet Gminy Kolno na rok 2018 6239
Sprawozdania Budżetowe 10000
Sprawozdania Finansowe 642
Gmina Kolno 6583
Urząd Gminy Kolno 1748
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 1784
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 1765
Zespół Szkół w Kolnie im. Jana Pawła II 1771
Budżet Gminy Kolno na rok 2019 17529
Sprawozdania Budżetowe 23880
Sprawozdania Finansowe 465
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 1547
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 1390
Urząd Gminy Kolno 1473
Gmina Kolno 5591
Budżet Gminy Kolno na rok 2020 6606
Sprawozdania Budżetowe 15036
Sprawozdania finansowe 201
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 622
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 625
Urząd Gminy Kolno 1005
Gmina Kolno 2206
Budżet Gminy Kolno na rok 2021 1862
Uchwały Budżetowe 1083
Sprawozdania budżetowe 8217
Sprawozdanie z wykonania budżetu 101
Sprawozdania finansowe 24
Przedszkole Samorządowe w Kolnie 46
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 42
Urząd Gminy Kolno 89
Gmina Kolno 162
Budżet Gminy Kolno na rok 2022 836
Sprawozdania Budżetowe 369
Raport o stanie Gminy 672
Raport za 2021 rok 93
Raport za 2020 rok 795
Raport za 2019 rok 826
Raport za 2018 rok 720
Jednostki organizacyjne Gminy Kolno 15428
Instytucje Kultury 907
Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie 18106
Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach 23665
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 17202
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie 18468
Przedszkole Samorządowe w Kolnie 16337
Organizacja Urzędu Gminy 9630
Kierownictwo Urzędu 11457
Wykaz stanowisk i telefonów 14858
Regulamin organizacyjny Urzędu 1618
Oświadczenia majątkowe 5837
Radni 95577
Kierownictwo Urzędu 23734
Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta 13289
Kierownicy jednostek organizacyjnych 36388
Prezesi Spółek 763
Oświadczenia majątkowe on-line 3861
Aktualności i informacje 237198
Informacje o sesjach 108410
Obwieszczenia i komunikaty 34381
Konsultacje społeczne 15705
Ochrona Środowiska 2535
Petycje 18319
Zapytania i interpelacje 5708
Konkursy i nabory na stanowiska 49460
Aktualne 17253
W toku 17757
Wyniki 82296
Zamówienia publiczne 117964
Aktualne 99359
W toku 63728
Wyniki 64355
Archiwalne 69272
Wyniki innych postępowań 60053
Plan postępowań 20781
Zapytania ofertowe 106090
Przetargi dotyczące gospodarki nieruchomościami 68782
Wykazy, ogłoszenia,przetargi 51296
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 22522
Zagospodarowanie przestrzenne 56
Bieżące informacje 18
Dane przestrzenne dla aktów planistycznych 26
MPZP 26
Przystąpienie 19
Uchwalenie 18
Studium uwarunkowań 134
Przystąpienie 10
Uchwalenie 20
Gminna Ewidencja Zabytków 7362
Wybory i Referenda 6882
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 2021 560
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym numer 15 10011
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym numer 11 3525
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym numer 8 3234
Wybory Prezydent RP 28.06.2020 16546
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 2020 14090
Wybory Prezydent RP 10.05.2020 10611
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 18847
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 46657
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 26473
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 15290
Rada Gminy Kolno 12355
Rada Gminy 2014 - 2018 1225
Rada Gminy - kadencja 2014-2018 889
Bogdan Ryszard Adamski 3340
Stefan Bigus 3198
Alicja Grzywaczyk 2957
Marek Wiesław Kośnik 2895
Ewa Lenard-Pawłowska 3134
Krzysztof Koźmiński 2882
Krystyna Krasuska 2932
Cezary Michał Narkiewicz 2875
Elżbieta Nowak 3075
Bernard Redyk 2918
Edward Skoczeń 3125
Emilia Sosnowa 2900
Jan Stańko 2847
Leszek Żółkoś 2792
Agnieszka Włodarska 2770
Komisje Rady Gminy 2014 - 2018 4985
Archiwum Uchwał 832
Dyżury radnych 3438
Rada Gminy 2018 - 2023 1564
Rada Gminy - kadencja 2018 - 2023 714
Bogdan Ryszard Adamski 650
Grzegorz Bogusław Bąk 632
Jolanta Białasiewicz 575
Alicja Celej 572
Marcin Czarneta 650
Anna Horzempa 570
Agnieszka Jeziorek 623
Antoni Paweł Kaese 648
Marek Kośnik 573
Krystyna Krasuska 602
Jacek Kamil Kruk 552
Marcin Mariusz Marczak 537
Edward Skoczeń 665
Ewa Maria Šrajerová 768
Paweł Ziółkowski 852
Zapytania i interpelacje radnych 5138
Kluby Radnych 3917
Transmisje z Sesji Rady Gminy Kolno 27662
Uchwały Rady Gminy 5912
Uchwały 2018 - 2023 137650
Uchwały 2014 - 2018 104263
Zarządzenia Wójta 160862
Sołectwa 10072
Fundusz sołecki 11989
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 88128
Informacje 5272
Ochrona Środowiska 21116
Gospodarka Odpadami 30079
Gospodarka Wodno-Ściekowa 557
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolno na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. 2776
Rejestr informacji o środowisku 2136
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 1775
Koła łowieckie 30876
Koordynator do Spraw Dostępności 2905
RODO 16156
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH 3908
DRUKI i FORMULARZE 6644
Urząd Stanu Cywilnego (małżeństwa, narodziny, zgony) 3272
Ewidencja Ludności/ Meldunek/ Rejestr Wyborców 2242
Dowody Osobiste 2932
Obowiązek wojskowy 2174
Działalność Gospodarcza 2387
Podatki-wzory formularzy 6870
Zwrot Podatku Akcyzowego 2929
Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami. 5740
Pomoc Społeczna 2403
Budownictwo 7798
Rolnictwo, Ochrona Środowiska 5136
Dzienniki Urzędowe 6363
Fundusz Pracy 1284
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 2873
Archiwum 1757
Nabór 919
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 575698
Redakcja biuletynu 2152
Mapa serwisu 2514
Statystyki 2078
Kanały RSS 1881
« powrót do poprzedniej strony