ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 1766
Drugi poziom 1101
Trzeci poziom 1119
Czwarty poziom 1100

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o gminie 4730
Statut Gminy 2970
Strategia Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026 2813
KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII 2883
Organizacja Urzędu 8063
Kierownictwo Urzędu 9233
Wykaz stanowisk i telefonów 11619
Regulamin organizacyjny Urzędu 1376
Budżet Gminy 3486
Budżet Gminy Kolno na rok 2017 4845
Budżet Gminy Kolno na rok 2018 5038
Sprawozdania Budżetowe 7906
Sprawozdania Finansowe 498
Gmina Kolno 4959
Urząd Gminy Kolno 1351
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 1390
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 1342
Zespół Szkół w Kolnie im. Jana Pawła II 1336
Budżet Gminy Kolno na rok 2019 13645
Sprawozdania Budżetowe 18312
Sprawozdania Finansowe 342
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 1066
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 988
Urząd Gminy Kolno 1068
Gmina Kolno 3904
Budżet Gminy Kolno na rok 2020 4557
Sprawozdania Budżetowe 9671
Sprawozdania finansowe 67
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 229
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 237
Urząd Gminy Kolno 411
Gmina Kolno 893
Budżet Gminy Kolno na rok 2021 934
Uchwały Budżetowe 596
Sprawozdania budżetowe 2095
Raport o stanie gminy 211
Raport za 2020 rok 294
Raport za 2019 rok 303
Raport za 2018 rok 249
Aktualności i informacje 172005
Informacje o sesjach 78505
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1435
Archiwum 861
Nabór 282
Centralna ewidencja emisyjności budynków 372
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 18606
Konkursy i Nabory na stanowiska 40546
Aktualne 12804
W toku 13737
Wyniki 63471
Zamówienia publiczne 95038
Aktualne 81232
W toku 48369
Wyniki 49892
Archiwalne 53185
Wyniki innych postępowań 45634
Plan postępowań 17780
Zapytania ofertowe 86028
PRZETARGI dotyczące GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 59007
Wykazy, ogłoszenia,przetargi 41622
Ochrona Środowiska 15201
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolno na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. 2291
Gospodarka Odpadami 20012
Rejestr informacji o środowisku 1720
Oświadczenia majątkowe 5085
Radni 72729
Kierownictwo Urzędu 18078
Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta 10633
Kierownicy jednostek organizacyjnych 27601
Prezesi Spółek 185
Oświadczenia majątkowe on-line 3281
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 75407
Informacje 4162
Wybory i Referenda 5854
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 2021 181
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym numer 15 4852
Wybory Prezydent RP 28.06.2020 11622
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 2020 10266
Wybory Prezydent RP 10.05.2020 7779
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 14106
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 36965
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 21928
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 11806
Archiwalny BIP 0
Rada Gminy Kolno 9739
Rada Gminy 2014 - 2018 1064
Rada Gminy - kadencja 2014-2018 766
Bogdan Ryszard Adamski 2788
Stefan Bigus 2632
Alicja Grzywaczyk 2457
Marek Wiesław Kośnik 2416
Ewa Lenard-Pawłowska 2661
Krzysztof Koźmiński 2435
Krystyna Krasuska 2461
Cezary Michał Narkiewicz 2419
Elżbieta Nowak 2536
Bernard Redyk 2381
Edward Skoczeń 2603
Emilia Sosnowa 2416
Jan Stańko 2339
Leszek Żółkoś 2301
Agnieszka Włodarska 2301
Komisje Rady Gminy 2014 - 2018 4250
Archiwum Uchwał 704
Dyżury radnych 3044
Rada Gminy 2018 - 2023 1277
Rada Gminy - kadencja 2018 - 2023 566
Paweł Ziółkowski 669
Bogdan Ryszard Adamski 508
Grzegorz Bogusław Bąk 492
Jolanta Białasiewicz 452
Alicja Celej 441
Marcin Czarneta 485
Anna Horzempa 438
Cezary Michał Narkiewicz 564
Krystyna Krasuska 475
Antoni Paweł Kaese 499
Jacek Kamil Kruk 430
Agnieszka Jeziorek 460
Jarosław Stanisław Sękulski 439
Marcin Mariusz Marczak 414
Edward Skoczeń 522
Zapytania i interpelacje radnych 4009
Kluby Radnych 2978
Uchwały Rady Gminy 4700
Uchwały 2018 - 2023 92545
Uchwały 2014 - 2018 84283
Zarządzenia Wójta 112726
Jednostki organizacyjne Gminy Kolno 14907
Instytucje Kultury 766
Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie 16657
Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach 22926
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 15978
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie 16587
Przedszkole Samorządowe w Kolnie 15241
Sołectwa 7893
Gminna Ewidencja Zabytków 6153
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH 3318
Dzienniki Urzędowe 5293
RODO 12997
DRUKI i FORMULARZE 5359
Urząd Stanu Cywilnego (małżeństwa, narodziny, zgony) 2598
Ewidencja Ludności/ Meldunek/ Rejestr Wyborców 1776
Dowody Osobiste 2303
Obowiązek wojskowy 1741
Działalność Gospodarcza 1919
Podatki-wzory formularzy 5461
Zwrot Podatku Akcyzowego 2279
Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami. 4345
Pomoc Społeczna 1909
Budownictwo 5995
Rolnictwo, Ochrona Środowiska 3490
Konsultacje Społeczne 11543
Ochrona Środowiska 2132
Petycje 14096
Koła łowieckie 22278
Obwieszczenia i komunikaty 21882
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLNO 6469
Transmisje z Sesji Rady Gminy Kolno 22858
Fundusz sołecki 8484
Koordynator do Spraw Dostępności 1584
Fundusz Pracy 522
Zapytania i interpelacje 2696

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 432409
Redakcja biuletynu 1810
Mapa serwisu 1947
Statystyki 1774
Kanały RSS 1596
« powrót do poprzedniej strony