ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 1039

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o Gminie 6492
Statut Gminy 4254
Strategia Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026 3976
KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII 3852
Budżet Gminy 4523
Budżet Gminy Kolno na rok 2017 6932
Budżet Gminy Kolno na rok 2018 7512
Sprawozdania Budżetowe 11838
Sprawozdania Finansowe 765
Gmina Kolno 8071
Urząd Gminy Kolno 2188
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 2193
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 2170
Zespół Szkół w Kolnie im. Jana Pawła II 2164
Budżet Gminy Kolno na rok 2019 20943
Sprawozdania Budżetowe 28904
Sprawozdania Finansowe 580
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 2006
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 1798
Urząd Gminy Kolno 1881
Gmina Kolno 7022
Budżet Gminy Kolno na rok 2020 8353
Sprawozdania Budżetowe 19855
Sprawozdania finansowe 308
Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi 1011
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 1013
Urząd Gminy Kolno 1587
Gmina Kolno 3508
Budżet Gminy Kolno na rok 2021 2616
Uchwały Budżetowe 1555
Sprawozdania budżetowe 15929
Sprawozdanie z wykonania budżetu 706
Sprawozdania finansowe 123
Przedszkole Samorządowe w Kolnie 350
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 350
Urząd Gminy Kolno 593
Gmina Kolno 1246
Budżet Gminy Kolno na rok 2022 2130
Sprawozdania Budżetowe 3201
Budżet Gminy Kolno na rok 2023 197
Raport o stanie Gminy 1014
Raport za 2021 rok 631
Raport za 2020 rok 1200
Raport za 2019 rok 1307
Raport za 2018 rok 1147
Jednostki organizacyjne Gminy Kolno 15958
Instytucje Kultury 1041
Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie 19285
Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach 24313
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie 18182
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie 20677
Przedszkole Samorządowe w Kolnie 17269
Organizacja Urzędu Gminy 10851
Kierownictwo Urzędu 13256
Wykaz stanowisk i telefonów 17975
Regulamin organizacyjny Urzędu 1774
Oświadczenia majątkowe 6430
Radni 117333
Kierownictwo Urzędu 29713
Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta 16044
Kierownicy jednostek organizacyjnych 44776
Prezesi Spółek 1463
Oświadczenia majątkowe on-line 4373
Aktualności i informacje 301998
Informacje o sesjach 135662
Obwieszczenia i komunikaty 48863
Konsultacje społeczne 20355
Ochrona Środowiska 2922
Petycje 23058
Zapytania i interpelacje 9477
Konkursy i nabory na stanowiska 57654
Aktualne 21448
W toku 21397
Wyniki 98710
Zamówienia publiczne 138724
Aktualne 115640
W toku 76597
Wyniki 77746
Archiwalne 83747
Wyniki innych postępowań 72672
Plan postępowań 24322
Zapytania ofertowe 119739
Gospodarka nieruchomościami 75833
Ogłoszenia 59847
Wykazy 3303
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 26100
Zagospodarowanie przestrzenne 389
Bieżące informacje 153
Dane przestrzenne dla aktów planistycznych 181
MPZP 156
Przystąpienie 140
Uchwalenie 145
Studium uwarunkowań 1088
Przystąpienie 112
Uchwalenie 128
Gminna Ewidencja Zabytków 8359
Wybory i Referenda 7736
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 2021 771
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym numer 15 13919
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym numer 11 7579
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym numer 8 6967
Wybory Prezydent RP 28.06.2020 20871
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 2020 17241
Wybory Prezydent RP 10.05.2020 13106
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 22918
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 55027
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 30410
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 18333
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOLNO 2023 68
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym nr 13 113
Rada Gminy Kolno 14880
Rada Gminy 2014 - 2018 1366
Rada Gminy - kadencja 2014-2018 997
Bogdan Ryszard Adamski 3862
Stefan Bigus 3682
Alicja Grzywaczyk 3429
Marek Wiesław Kośnik 3340
Ewa Lenard-Pawłowska 3621
Krzysztof Koźmiński 3296
Krystyna Krasuska 3354
Cezary Michał Narkiewicz 3295
Elżbieta Nowak 3631
Bernard Redyk 3355
Edward Skoczeń 3583
Emilia Sosnowa 3354
Jan Stańko 3281
Leszek Żółkoś 3245
Agnieszka Włodarska 3197
Komisje Rady Gminy 2014 - 2018 5673
Archiwum Uchwał 941
Dyżury radnych 3681
Rada Gminy 2018 - 2023 1762
Rada Gminy - kadencja 2018 - 2023 813
Bogdan Ryszard Adamski 751
Grzegorz Bogusław Bąk 727
Jolanta Białasiewicz 681
Alicja Celej 676
Marcin Czarneta 756
Anna Horzempa 675
Agnieszka Jeziorek 743
Antoni Paweł Kaese 749
Marek Kośnik 705
Krystyna Krasuska 704
Jacek Kamil Kruk 654
Marcin Mariusz Marczak 632
Edward Skoczeń 760
Ewa Maria Šrajerová 927
Paweł Ziółkowski 973
Zapytania i interpelacje radnych 6210
Kluby Radnych 4730
Transmisje z Sesji Rady Gminy Kolno 31330
Uchwały Rady Gminy 6641
Uchwały 2018 - 2023 177631
Uchwały 2014 - 2018 119306
Zarządzenia Wójta 204389
Sołectwa 12115
Fundusz sołecki 15496
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 103325
Informacje 6310
Ochrona Środowiska 26762
Gospodarka Odpadami 39475
Gospodarka Wodno-Ściekowa 1438
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolno na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. 3192
Rejestr informacji o środowisku 2357
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 3169
Koła łowieckie 40052
Koordynator do Spraw Dostępności 4161
RODO 18967
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH 4454
DRUKI i FORMULARZE 7633
Urząd Stanu Cywilnego (małżeństwa, narodziny, zgony) 3958
Ewidencja Ludności/ Meldunek/ Rejestr Wyborców 2694
Dowody Osobiste 3444
Obowiązek wojskowy 2570
Działalność Gospodarcza 2815
Podatki-wzory formularzy 7959
Zwrot Podatku Akcyzowego 3425
Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami. 7265
Pomoc Społeczna 2937
Budownictwo 9360
Rolnictwo, Ochrona Środowiska 6652
Dzienniki Urzędowe 7356
Fundusz Pracy 2090
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 4143
Archiwum 2605
Nabór 1512
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 663154
Redakcja biuletynu 2410
Mapa serwisu 3814
Statystyki 2347
Kanały RSS 2116
« powrót do poprzedniej strony