ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-10-31
Data rozstrzygnięcia
2022-11-10
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOLNO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-08-12
Data rozstrzygnięcia
0000-00-00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-07-08
Data rozstrzygnięcia
2022-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
ZAKUP LAPTOPÓW W RAMACH KONKURSU „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-05-13
Data rozstrzygnięcia
2022-06-21
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kolno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 214.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-03-18
Data rozstrzygnięcia
2022-04-04
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej z podziałem na części na terenie Gminy Kolno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-08-10
Data rozstrzygnięcia
2022-07-06
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci z terenu Gminy Kolno do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolnie i Przedszkola Samorządowego w Kolnie w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze oferty (PDF, 357.6 KiB)
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 60.9 KiB)
  • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 53 KiB)
  • Ogłoszenie o realizacji umowy (PDF, 56.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-05-05
Data rozstrzygnięcia
2021-07-05
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola samorządowego w Kolnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 59.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-12-14
Data rozstrzygnięcia
2021-01-11
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 651.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-07-03
Data rozstrzygnięcia
2020-07-27
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej oraz ciągu pieszo jezdnego w miejscowości Tejstymy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 519.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-04-10
Data rozstrzygnięcia
2020-05-11
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej w Gminie Kolno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 570.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji