ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOLNO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 703.5 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (PDF, 384.1 KiB)
 • Modyfikacja Załącznik Nr 7 do SWZ- Wzór umowy (PDF, 650.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 983.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz cenowy (DOC, 105.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (DOC, 70 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (DOCX, 24.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SWZ- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ- Wzór umowy (PDF, 649.8 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ - Oświadczenie z art 117 ust 4 (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 34.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 346.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.5 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 974.8 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu (DOC, 88 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu (DOCX, 42.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 61.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 708.7 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ - Oświadczenie z art 117 ust 4 (DOC, 70.5 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PDF, 3 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia (PDF, 631.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 541.1 KiB)
 • Informacja o kwalifikacji do negocjacji (PDF, 565.1 KiB)
 • Zaproszenie do składania ofert dodatkowych (PDF, 468.7 KiB)
 • Załącznik do zaproszenia do złozenia oferty dodatkowej - Formularz oferty dodatkowej (DOCX, 46.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (PDF, 346.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 414 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAKUP LAPTOPÓW W RAMACH KONKURSU „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.5 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 168 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna (DOCX, 221 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu (DOC, 136 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu (DOCX, 108.4 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (DOC, 113 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SWZ- Wykaz dostaw (DOC, 115.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 476.6 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ - Oświadczenie z art 117 ust 4 (DOC, 130 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 48.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ Nr 1 (PDF, 528.2 KiB)
 • Modyfikacja Nr 1 Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Modyfikacja Nr 1 Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 170 KiB)
 • Modyfikacja Nr 1 Załącznik Nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna (DOCX, 221.8 KiB)
 • Modyfikacja Nr 1 Załącznik Nr 7 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 486.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ Nr 2 (PDF, 866.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 40.1 KiB)
 • Modyfikacja Nr 2 Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Modyfikacja Nr 2 Załacznik Nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna (DOCX, 223.2 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (PDF, 575.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 562.6 KiB)
 • Wezwanie do wyrażenia zgody na wydłużenie tzo (PDF, 677.1 KiB)
 • Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych (PDF, 714.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do wezwania do złożenia oferty dodatkowej - Formularz ofertowy oferty dodatkowej (DOCX, 112.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (PDF, 682.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 475.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kolno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 88.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 632.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz oferty (DOC, 110 KiB)
 • Załącznik Nr 2A do SWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2B do SWZ (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik Nr 2C do SWZ (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 2D do SWZ (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do SWZ (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ (DOC, 65.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SWZ (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ (DOC, 64 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SWZ (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SWZ (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik Nr 11 do SWZ (DOC, 184.5 KiB)
 • Komunikat (PDF, 166.5 KiB)
 • Informacja o wysokości srodków jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (PDF, 125.3 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 128.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 214.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-03-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej z podziałem na części na terenie Gminy Kolno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 186.7 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 563.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz oferty (DOC, 247 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie (DOC, 202 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (DOC, 187 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ- Wykaz robót budowlanych (DOC, 187.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ- Wykaz osób (DOC, 197 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SWZ- Wzór umowy (PDF, 412.6 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art 117 ust 4 (DOC, 191 KiB)
 • Zadanie Nr 1 - dok tech (ZIP, 18.3 MiB)
 • Zadanie Nr 2 - dok tech1 (ZIP, 1 MiB)
 • Zadanie Nr 2 - dok tech2 (ZIP, 19.1 MiB)
 • Zadanie Nr 2 - dok tech3 (ZIP, 16.9 MiB)
 • Zadanie Nr 3 - dok tech1 (ZIP, 1 MiB)
 • Zadanie Nr 3 - dok tech2 (ZIP, 20 MiB)
 • Zadanie Nr 3 - dok tech3.1 (ZIP, 19.3 MiB)
 • Zadanie Nr 3 - dok tech3.2 (ZIP, 6.8 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (PDF, 203.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 179.2 KiB)
 • Wezwanie do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (PDF, 748.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 366.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kolno
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 171.1 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz oferty (PDF, 243.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2A do SWZ (PDF, 195.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2B do SWZ (PDF, 210.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2D do SWZ (PDF, 207.6 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do SWZ (PDF, 174 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ (PDF, 217.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ (PDF, 231.7 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SWZ (PDF, 221.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ (PDF, 172.1 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ (PDF, 336.9 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SWZ (PDF, 214.5 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SWZ (PDF, 218 KiB)
 • Umowa (PDF, 379.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.2 KiB)
 • Komunikat (PDF, 165.8 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 653.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ (PDF, 166.3 KiB)
 • Załącznik Nr 2A do SWZ (PDF, 127.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2B do SWZ (PDF, 130.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2C do SWZ (PDF, 141.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2D do SWZ (PDF, 130.8 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do SWZ (PDF, 107 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ (PDF, 141.7 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ (PDF, 134.9 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SWZ (PDF, 140.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ (PDF, 109.9 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ (PDF, 212.3 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SWZ (PDF, 157.4 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SWZ (PDF, 161.9 KiB)
 • Załącznik Nr 11 do SWZ (PDF, 270.2 KiB)
 • Komunikat 2 (PDF, 134.3 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 467.3 KiB)
 • Unieważnienie postepowania (PDF, 232.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kolno
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.1 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 805.5 KiB)
 • zal nr_1 Formularz oferty (DOC, 106 KiB)
 • zal nr_2A do SWZ-Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 33 KiB)
 • zal nr_2B do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 34.5 KiB)
 • zal nr_2C do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 33 KiB)
 • zal nr_2D do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 36 KiB)
 • zal nr_3 do SWZ - Zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 38 KiB)
 • zal nr_4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 65.5 KiB)
 • zal nr_5 do SWZ - Wykaz wykonanych usług (DOC, 36.5 KiB)
 • zał nr _6 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego (DOC, 32.5 KiB)
 • zal nr_7 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (DOC, 33.5 KiB)
 • zal nr_8 do SWZ - Zdolności techniczne (DOC, 64 KiB)
 • zal nr_9 do SWZ - Zgoda na przeprowadzenie kontroli (DOC, 25.5 KiB)
 • zał nr_10 do SWZ - Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności kadry kierowniczej (DOC, 30.5 KiB)
 • zał nr_11 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 300.1 KiB)
 • Komunikat (DOC, 43.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.5 KiB)
 • Informacja o wysokości środków (PDF, 144 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOC, 27.5 KiB)
 • Unieważnienie postepowania (DOC, 30.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej z podziałem na części na terenie Gminy Kolno
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 205.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 40.2 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz oferty (DOC, 249.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie (DOC, 203 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (DOC, 186 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ- Wykaz robót budowlanych (DOC, 188.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ- Wykaz osób (DOC, 196.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 592.2 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art 117 ust 4 (DOC, 191 KiB)
 • Wodociąg Kabiny (ZIP, 18.7 MiB)
 • Wodociąg Lutry dz 223.2 cd1 (7Z, 18 MiB)
 • Wodociąg Lutry dz 223.2 cd2 (7Z, 16.3 MiB)
 • Wodociąg Lutry wzdłuż DK cz1 (ZIP, 1.4 MiB)
 • Wodociąg Lutry wzdłuż DK cz2 (ZIP, 20 MiB)
 • Wodociąg Lutry wzdłuż DK cz3 (ZIP, 16.1 MiB)
 • Wodociąg Lutry wzdłuż DK cz4 (ZIP, 3.9 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamowienia (PDF, 201.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 392.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 361.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-18 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci z terenu Gminy Kolno do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolnie i Przedszkola Samorządowego w Kolnie w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy (DOCX, 23.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do umowy - SWZ Kolno (DOCX, 100.5 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ (DOCX, 15.6 KiB)
 • Załącznik nr 1a do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 35.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (DOCX, 22.1 KiB)
 • Załącznik nr 2a do SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz środków transportu (DOCX, 20.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy - wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - oświadzczenie o zatrudnieniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) (DOC, 145.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ – umowa przetwarzania danych osobowych (DOCX, 23.3 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 156.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 287.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 357.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 60.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 53 KiB)
 • Ogłoszenie o realizacji umowy (PDF, 56.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-05-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-01 12:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola samorządowego w Kolnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 99.3 KiB)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 31.6 KiB)
 • SWZ (DOCX, 107.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - oferta wykonawcy (DOCX, 22.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 2a do SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz robót budowlanych (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz osób (1) (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt umowy na budowę przedszkola samorządowego w Kolnie (DOCX, 72.3 KiB)
 • Załącznik nr 7,8,9 do SWZ - Projekt budowlany+STWiORB+przedmiar (ZIP, 29.9 MiB)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 34 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (DOCX, 19.3 KiB)
 • Przedmiar robót budowlano-instalacyjne - aktualizacja nr 1 (PDF, 765.9 KiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogloszenia_24.05.2021 (PDF, 34 KiB)
 • Przedmiar_oswietlenie terenu_Kolno (PDF, 284.6 KiB)
 • Modyfikacja SWZ 2 (DOCX, 20.1 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 189.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 18.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 162.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 59.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji